Bảng giá Tin VIP

Bảng giá vip

1. Bảng giá mua tin dịch vụ

  Tin VIP: 5.000 đ/ngày  -  Xem vị trí hiển thị
  Tin HOT: 10.000 đ/ngày  -  Xem vị trí hiển thị
  Tin Đặc Biệt: 30.000 đ/ngày  -  Xem vị trí hiển thị

Vị trí hiển thị Trang danh mục Trang chủ Trang chi tiết Ảnh lớn và vị trí top
Tin VIP tick not check not check not check
Tin HOT tick tick not check not check
Tin Đặc Biệt tick tick tick tick

-  Hiển thị vị trí ưu tiên so với tin thường.
-  Hiển thị biểu tượng


2. Hướng dẫn đăng Tin VIP, Tin HOT, Tin Đặc Biệt
 - Bước 1: Nạp tiền vào tài khoản :
   + Để nạp tiền vào tài khoản, sau khi đăng nhập các bạn vào mục Nạp tiền
   + Nạp tiền bằng Internet Banking hoặc Thẻ Visa/Master Card sẽ tự động có tiền trong tài khoản.
 - Bước 2 : Mua dịch vụ cho tin đăng :
   + Sau khi đăng tin miễn phí các bạn vào mục Tin đã đăng và chọn Nâng cấp
   + Chọn loại tin dịch vụ và số ngày cần mua sau đó bấm Mua, tin VIP sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

Hỗ trợ: 0066.744.833 - caichonet@gmail.com